sahypa_banner

Biz hakda

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

SHIJIAZHUANG JINJI BUILDING MATERIAL TECH CO., LTD

hakda

Biz kim?

JINJI CHEMICAL®, Hytaýyň Hebei welaýatynda iň uly sellýuloza öndürijilerinden biridir.
JINJI CHEMICAL®, 20 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň 2002-nji ýylda döredilen JINJI zawody, Hytaýyň öňdebaryjy we dünýä belli sellýuloza öndürijisine öwrüldi.

jinji

Biz näme edýäris?

JINJI CHEMICAL® HPMC (Gidroksipropil Metil Sellýuloza) we RDP (Redispersible Polimer Poroşok) öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir. Gury garyşyk minomýotlarda, kafel ýelimleýji / çukur, ýüpek palto / diwar çüýşesi, ETIFS we ETICS howasy, öz-özüni tekizlemek, gips gips we ýuwujy serişde we ş.m. giňden ulanylýar.

Biziň mümkinçiliklerimiz
Biziň mümkinçiliklerimiz
Biziň mümkinçiliklerimiz

Biziň mümkinçiliklerimiz

JINJI CHEMICAL® jemi 20 million ABŞ dollary we 30,000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, 200-den gowrak işgär, şol sanda 20 sany ýokary we orta derejeli tehniki işgär. Zawodymyzda günde 80 tonnadan gowrak 8 reaktor we önümçilik ukyby bar. Önümçiligiň hilini ölçemek we synag etmek üçin häzirki zaman gurallary bilen enjamlaşdyrylan doly önümçilik liniýasyny, himiki derňewi we fiziki emläk laboratoriýasyny gurduk.

Theerli we daşary ýurt bazarlaryna ýeterlik harytlar bilen ýyllar boýy gowy hyzmat edýäris.

hpmc

Toparymyz

Kompaniýamyzda hünärmen lukmanlardan, ussatlardan ybarat güýçli gözleg we ösüş topary bar.
Satuw toparymyz we inerenerimiz her ýyl dürli ýurtlaryň hyzmatdaşlaryny görmäge, pikirlerimizi ulanyp önümlerimizi görmäge we täze tehnologiýany alyşmaga gidýärler. Müşderilerimiziň talaplaryny öwrenmek. Biziň maksadymyz: müşderileriň kanagatlanmagyny, ynamyny we bilelikde ýeňiş gazanmagyny gazanmak.
JINJI HEMICAL® hemişe hil hökmünde binýady, innowasiýa güýji hökmünde, sellýuloza pudagynyň liderine ymtylýar. Kompaniýamyzyň bütewiligi, gowy abraýy we önümiň hili dünýä bazarlarynyň kabul etmegine eýe bolýar.

adamlar-gc9273da00_1920

Näme üçin bizi saýlamaly?

takmynan_ico (4)
Esasy çig mal

Çig malymyz Hytaýyň iň oňat pagta ösdürip ýetişdirýän ýeri bolan Sinszýan Hytaýdan.

takmynan_ico (3)
Qualityokary hilli we ýetişen önümler

Esasy önümçilik liniýamyzda 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar.

takmynan_ico (1)
Kämil hyzmat ulgamy

Toparymyz her möwsüm dürli ýurtlardaky hyzmatdaşlarymyza baryp görmäge, seslenme ulanyp materiallarymyzy barlamaga we iň täze tehniki we bazar talaplaryny öwrenmäge gelýär.

gaplaň
OEM & ODM kabul ederliklidir

Custöriteleşdirilen SPEC we paket bar. Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, bilelikde ýaşyl dünýä döretmek üçin bilelikde işleşeliň.

el çarpmak