Içerki_banner

Metil gidroksietil sellýuloza (MHEC)

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Metil gidroksietil sellýuloza (MHEC)

JINJI® Metil Gidroksietil Sellýuloza (MHEC), nepis pagta çyzgysyndan emele gelen tebigy polimer, sellýuloza esaslanýan ion däl sellýuloza efir polimeridir.
Gury garyşyk minomýotlarda, kafel ýelimleýji / çukurda, skim palto / diwar çüýşesi, ETIFS we ETICS howasy, öz-özüni tekizleýän minom, gips gips we ýuwujy enjam we ş.m. giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daş görnüşi

Bu yssyz, zäherli däl ak poroşok, adaty suwda eräp, ýokary suw saklamak, gowy galyňlamak, daňmak, deň paýlamak, togtatmak, sarkma garşy, döwülmäge garşylyk, tegmile garşy - Spatter, Gelling, Gowy tekizlemek, Kolloidden goramak we aňsat işlemek.

Ornuny tutýan we çalyşmak derejesi, natriý gidroksidi, holrometan we etilen oksidi bilen aşgarlaşma we eterifikasiýa reaksiýalaryndan soň dürli himiki häsiýetlere we peýdalara mümkinçilik berýär.

MHEC has ýokary gel temperaturasy boýunça has gowy öndürijilik we gidrofililik etiliň ornuny tutýan toparlara bil baglaýar.

Aç-açan çözgüt emele getirmek üçin suwda eräp, gurluşyk we gurluşyk materiallarynda, gury garyndy minom senagatynda giňden ulanylyp bilner. Kafel çukurlary, kafel ýelimi, ak sement / gips esasly diwar çüýşesi, suwy saklamak we gurluşy gowulandyrmak üçin galyňlaşdyryjy serişde hökmünde bezeg gips.

4. indi
Ekin 4
5. aAa

Fiziki aýratynlyklar

Daş görnüşi

Ak-ak poroşok

Gidroksietiliň mazmuny

4% -12%

Usulyýetiň mazmuny

21% -31%

Kül mazmuny

2% -3%

Çyglylyk

≤5%

PH bahasy

5-8.5

Geliň temperaturasy

65 ℃ -75 ℃

Suwuň saklanmagy

90% - 98%

Iscapyşmazlyk (NDJ-1)

10,000-200,000 Mpas

Iscapyşmazlyk (Brukfild)

40000-85000 Mpas

Arza

1. Kafel ýelimi / Kafel çukury.
2. Diwar palto / Skim palto.
3. Öz-özüni tekizleýän sement hamyry.
4. Çeýe ýaryşa çydamly minom.
5. EIFS / ETICS minom (mineral baglaýjy bilen minomdan ýasalan we giňeldilen polistirol granulasyny agregat hökmünde ulanýan daşarky ýylylyk izolýasiýa görkeziş ulgamlary).
6. Bloklar / paneli birleşdirýän minomýotlar.
7. Çeýelige ýokary talaplary bolan polimer minom önümleri.
8. Kir ýuwujy serişde, suwuk sabyn, gap ýuwujy we ş.m.

Gaplamak we saklamak

Önüm içki polietilen gatlagy bolan köp gatly kagyz haltalarda gaplanýar. Arassa agramy 25KG. Boş haltalary gaýtadan işlemek ýa-da ýakmak mümkin. Açylmadyk haltalarda bu önüm birnäçe ýyl dowam edip biler. Açyk haltalarda bu önümiň çyglylygy howanyň çyglylygyna täsir eder.
Salkyn we gurak ýerde saklaň, gün şöhlesinden gaça duruň. Basyş astynda saklamakdan saklanmalydyr.
Önümi dolandyrmak, daşamak we saklamak barada maglumat üçin MSDS-e serediň.

fdaf

Gaplamak we ýüklemek

NW.: PE haltalary bilen 25KGS / BAG içki
20'FCL: 520BAS = 13TON
40'HQ: 1080BAGS = 27TON
Eltip bermek: 5-7 gün
Üpjünçilik ukyby: 2000 ton / aý

Ekin 1
Ekin 2
Qty
Ekin 3

Hyzmatymyz

Mugt nusgalar

Tehniki goldaw

Önümleriň her topary, hilini üpjün etmek üçin synagdan geçiriler.

Hil kepilligi

Synag goldawy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň