Içerki_banner

Gurluşykda poliwinil alkogoly (PVOH, PVA ýa-da PVAl)

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Gurluşykda poliwinil alkogoly (PVOH, PVA ýa-da PVAl)

Poliwinil alkogoly (PVOH, PVA ýa-da PVAl) suwda erän sintetiki polimerdir. Onda ideallaşdyrylan formula bar [CH2CH (OH)] n. Kagyz ýasamakda, ýelim we dürli örtüklerde ulanylýar.
Poliwinil alkogoly zäherli däl, biodegrirlenip bilinýän polimerdir we PVA-ny öz içine alýan önümler ulanmak üçin howpsuz we sarp etmek üçin howpsuzdyr. Daşky gurşaw boýunça iş topary ony kosmetikanyň pes howply maddasy hökmünde bahalandyrdy we Azyk we derman serişdeleri müdirligi azyk gaplamalarynda we derman önümlerinde ulanmak üçin PVA-ny tassyklady.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fiziki aýratynlyklar

Daş görnüşi Reňk däl tapawut
tort däl hapalar
Reňk däl tapawut
tort däl hapalar
Alkogoliz derejesi% (mol / mol) 86.5 ~ 88.5 87.4
Iscapyşmazlyk mPa.s 45.0 ~ 55.0 50.2
Üýtgäp durýan mazmun% ≤ 5 2
Kül mazmuny% ≤ 0.5 0.2
PH 5 ~ 7 5
160mesh% ≥95 99%

Arza

Asma polimerizasiýa üçin PVA poliwinil alkogoly ulanylýar. Hytaýda iň uly ulanylyşy, poliwinil asetat dispersiýasyny (RDP) döretmek üçin goraýjy kolloid hökmünde ulanylmagydyr. Japanaponiýada esasy ulanylyşy winilon süýümini öndürmekdir.
Ueelim, diwar pürs / skim palto, kafel ýelimi / kafel çukurlarynda giňden ulanylýar.

PVA hatda sowuk suwda-da çalt eräp bilýär. PVA filmi eränsoň, hapa suwlary arassalamak ulgamlarynda bar bolan 55 görnüşli mikroorganizmleriň haýsydyr biri erän filmiň galan bölegini döwüp biler.

01
Jikme-jik surat 05
02

Gaplamak we saklamak

Önüm içki polietilen gatlagy bolan köp gatly kagyz haltalarda gaplanýar. Arassa agramy 25KG. Boş haltalary gaýtadan işlemek ýa-da ýakmak mümkin. Açylmadyk haltalarda bu önüm birnäçe ýyl dowam edip biler. Açyk haltalarda bu önümiň çyglylygy howanyň çyglylygyna täsir eder.
Salkyn we gurak ýerde saklaň, gün şöhlesinden gaça duruň. Basyş astynda saklamakdan saklanmalydyr.
Önümi dolandyrmak, daşamak we saklamak barada maglumat üçin MSDS-e serediň.

zawod

Gaplamak we ýüklemek

NW.: PE haltalary bilen 25KGS / BAG içki
20 'FCL: 520BAS = 13TON
40 'HQ: 1080BAGS = 27TON
Eltip bermek: 5-7 gün
Üpjünçilik ukyby: 2000 ton / aý

Jikme-jik surat 03
04

Hyzmatymyz

Mugt nusgalar

Tehniki goldaw

Önümleriň her topary, hilini üpjün etmek üçin synagdan geçiriler.

Hil kepilligi

Synag goldawy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň