Içerki_banner

Gidroksipropil metil sellýuloza zawody, Hytaýda altyn üpjün ediji

Greenaşyl watany gurmakda ýoldaşyňyz!

Gidroksipropil metil sellýuloza zawody, Hytaýda altyn üpjün ediji

Gidroksipropil metil sellýuloza zawody, Hytaýda altyn üpjün ediji

JINJI® Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC), nepis pagta çyzgysyndan emele gelen tebigy polimer, sellýuloza esaslanýan ion däl sellýuloza efir polimeridir.
Gury garyşyk minomýotlarda, kafel ýelimleýji / çukur, ýüpek palto / diwar çüýşesi, ETIFS we ETICS howasy, öz-özüni tekizlemek, gips gips we ýuwujy serişde we ş.m. giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidroksipropil metil sellýuloza zawody, Hytaýda altyn üpjün ediji

JINJI® Gidroksipropil Metil Sellýuloza (HPMC), nepis pagta çyzgysyndan emele gelen tebigy polimer, sellýuloza esaslanýan ion däl sellýuloza efir polimeridir.
Gury garyşyk minomýotlarda, kafel ýelimleýji / çukurda, skim palto / diwar çüýşesi, ETIFS we ETICS howasy, öz-özüni tekizleýän minom, gips gips we ýuwujy enjam we ş.m. giňden ulanylýar.

Daş görnüşi

Bu yssyz, zäherli däl ak poroşok, adaty suwda eräp, galyňlaşdyrmak, daňmak, deň paýlamak, togtatmak, sarkma garşy, döwülmäge garşylyk, jellenme, ýokary suw saklamak, gowy tekizlemek ýaly açyk ýelimli ergin emele getirip biler. , aňsat işlemek we kolloid goragy.

Daş görnüşi
Daş görnüşi

Fiziki aýratynlyklar

Daş görnüşi Ak-ak poroşok
Gidroksipropiliň mazmuny 4% -12%
Usulyýetiň mazmuny 19% -24%
Kül mazmuny 2% -5%
Çyglylyk ≤5%
PH bahasy 5-8.5
Geliň temperaturasy 65 ℃ -75 ℃
Suwuň saklanmagy 90% - 98%
Iscapyşmazlyk (NDJ-1) 10,000-200,000 Mpas
Iscapyşmazlyk (Brukfild) 40000-85000 Mpas

Arza

1. Kafel ýelimi / Kafel çukury.

2. Diwar palto / Skim palto.

3. Öz-özüni tekizleýän sement hamyry.

4. Çeýe ýaryşa çydamly minom.

5. EIFS / ETICS minom (mineral baglaýjy bilen minomdan ýasalan we giňeldilen polistirol granulasyny agregat hökmünde ulanýan daşarky ýylylyk izolýasiýa görkeziş ulgamlary).

6. Bloklar / paneli birleşdirýän minomýotlar.

7. Çeýelige ýokary talaplary bolan polimer minom önümleri.

8. Kir ýuwujy serişde, suwuk sabyn, gap ýuwujy we ş.m.

amaly
amaly

Gaplamak we saklamak

Önüm içki polietilen gatlagy bolan köp gatly kagyz haltalarda gaplanýar. Arassa agramy 25KG. Boş haltalary gaýtadan işlemek ýa-da ýakmak mümkin. Açylmadyk haltalarda bu önüm birnäçe ýyl dowam edip biler. Açyk haltalarda bu önümiň çyglylygy howanyň çyglylygyna täsir eder.
Salkyn we gurak ýerde saklaň, gün şöhlesinden gaça duruň. Basyş astynda saklamakdan saklanmalydyr.
Önümi dolandyrmak, daşamak we saklamak barada maglumat üçin MSDS-e serediň.

Gaplamak
HABAR

Gaplamak we ýüklemek

NW.: PE haltalary bilen 25KGS / BAG içki
20'FCL: 520BAS = 13TON
40'HQ: 1080BAGS = 27TON
Eltip bermek: 5-7 gün
Üpjünçilik ukyby: 2000 ton / aý

GAPLAMAK (1)
Gaplamak (2)
Gaplamak (3)

Hyzmatymyz

Mugt nusgalar

Tehniki goldaw

Önümleriň her topary, hilini üpjün etmek üçin synagdan geçiriler.

Hil kepilligi

Synag goldawy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň